- รวมแต่งหน้าทำผม 1 ท่าน
- ได้ภาพถ่ายติดบัตรขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว อย่างละ 1 โหล
- ได้ภาพถ่าย free style 5 act.
- ลูกค้านำชุดครุยมาเอง 
 
Graduatinon Package : 2500 
บริการแต่งหน้าทำผมรับปริญญา 
 
make up : 1500 
แต่งหน้าทำผมรับปริญญา